English Green Code Studio kontakt@green-code.studio

Optymalizacja pracy

Przed

Firma z województwa opolskiego zajmująca się produkcją dużych urządzeń dla przemysłu. Firma otrzymuje zlecenia na produkcję, które są zapisywane w arkuszu Excela. Pierwszym etapem jest projektowane w programie Solid Works. Tam powstają rysunki techniczne, które są drukowane, oraz lista potrzebnych materiałów. Inny pracownik biurowy w programie Excel sporządza listę podzespołów i materiałów które trzeba zakupićlub pobraćz magazynu.

Na hali produkcyjnej każda z części urządzenia przechodzi przez kilka etapów: cięcie, wyginanie, spawanie, lakierowanie itp., za każdym razem pracownik musi odnaleźć odpowiedni rysunek techniczny w stosie appierów, co zajmuje dużo czasu.


Po

Projekty z Solid Works wrzucane są do dedykowanego oprogramowania, które automatycznie segreguje je i wysyła informację do magazyniera. Następnie drukowane są samoprzylepnych karteczkach kody kreskowe przyklejane do poszczególych częsci.

Na hali pracownik skanuje kod kreskowy i na monitorze ładuje mu się odpowiedni rysunek, bez marnowania czasu i papieru.

Konfigurator produktu

Przed

Firma produkująca systemy montażu okien dla domów pasywnych. Sprzedawany klientowi zestaw zawiera wszystkie potrzebne podpory, kątowniki, kleje itd. Jednak ilość potrzebnych materiałów uzalezniona jest od wymiarów okna, typu ściany itd., wymaga to obliczenia działających sił, co zaś wymaga odpowiednio wykwalifikowanego pracownika.


Po

Przygotowane oprogramowanie wykonuje wszystkie potrzebne obliczenia, dzięki czemu sprzedawca okien może sam skonfigurować system montarzu, poznać cenę dla danego okna i zamówić. Dodatkowo automatycznie generują się rysunki techniczne dla osoby montującej okno.

Monitorowanie co dzieje się w firmie

Przed

Firma produkcyjna. Zlecenia, które firma dostaje, zapisywane są w tabelce w excelu. Planowanie czym będą zajmować się pracownicy nie istnieje.


Po

Zlecenia zapisywane są w specjalnie do tego stworzonym systemie. Tam przydziela się zadania poszczególnym pracownikom (harmonogram wyświetla się cały czas na telewizorze, tak aby wszyscy pracownicy go widzieli). Każdy pracownik zaznacza gdy zaczyna lub kończy wykonywanie danego zadania, co na żywo widzi kierownik firmy w swoim biurze. Dla każdego zaplanowanego zlecenia wyliczane jest kiedy zostanie ukończony, uwzględniając to, czy pozostałe projekty wykonywane są z opóźnieniem, czy może przed czasem.

Kontakt

kontakt@green-code.studio +48 783 769 544

Masz pomysł na projekt? Opowiedz nam o nim!

Adres:
ul. Oleska 264;
42-161 Starokrzepice;
NIP: 5741970332
Green Code Studio jest częścią Interactive Crew