English Green Code Studio kontakt@green-code.studio

Przedstawiamy projekt oprogramowania wspierającego działanie przedsiębiorstw zajmujących się produkcją wytworów z tworzyw sztucznych wykorzystując wtryskarki.
Jest to projekt przykładowy, wszystkie elementy zostaną dostosowane dokładnie pod państwa wymagania.

Planowanie produkcji

Do oprogramowania wprowadzane są dane dotyczące maszyn (wtryskarek), form wtryskowych oraz produktów, które mają możliwość produkcji na tych urządzeniach. Kolejnym krokiem jest dodanie receptur. Receptura to zestawienie informacji, które określa, które produkty mogą być wytworzone przy użyciu określonych form i maszyn, uwzględniając również czas cyklu oraz krotność (liczbę sztuk wyprodukowanych w jednym cyklu). 

Podczas planowania pracy, wybieramy produkt do produkcji oraz ilość sztuk. Następnie, program sugeruje, kiedy, na której maszynie i z użyciem której formy można zrealizować dane zlecenie produkcyjne. Program zapewnia, że jedna maszyna nie może realizować więcej niż jednego zlecenia jednocześnie, podobnie jak jedna forma nie może być używana w kilku zleceniach równocześnie. 

Jeśli aktualnie trwające zlecenia ulegają opóźnieniu, czyli praca przebiega wolniej niż przewidywano, kolejne zlecenia korzystające z tej samej maszyny i/lub formy są automatycznie przesuwane na późniejszy termin. 

Monitorowanie

Pracownicy na terenie hali produkcyjnej zaznaczają w systemie, które zlecenie jest aktualnie realizowane na określonej maszynie. Dodatkowo, oznaczają status (praca, awaria, przerwa itp.) oraz aktualizują licznik wykonanych cykli i odpadów. 

Program umożliwia integrację ze sterownikami PLC, co pozwala na automatyczne zliczanie wykonanych cykli pracy oraz automatyczne wykrywanie nieplanowanych przestojów. Dane dotyczące aktualnego statusu maszyn są wtedy dostępne na bieżąco z dowolnego komputera podłączonego do sieci. 

W przypadku awarii maszyny, z poziomu programu można zgłosić problem do osób odpowiedzialnych za serwisowanie. Te osoby mogą otrzymać powiadomienie na komputer, telefon, lub istnieje możliwość zamontowania na ścianie ekranu, który będzie na bieżąco wyświetlać powiadomienia o awariach. 

Program umożliwia również podłączenie liczników energii elektrycznej, co pozwala na bieżące monitorowanie zużycia energii oraz sumaryczne obliczanie ilości energii zużytej dla danego zlecenia produkcyjnego. 

Zgromadzone w ten sposób dane umożliwiają generowanie wielu szczegółowych podsumowań. Na przykład, można obliczyć wskaźnik OEE, który uwzględnia wydajność, dostępność i jakość. Można również analizować ilość i czas trwania awarii z podziałem na typ awarii. Dodatkowo, możliwe jest śledzenie średniego czasu reakcji na zgłoszoną awarię oraz ilości awarii z podziałem na nazwisko osoby zgłaszającej. Te informacje mogą być niezwykle cenne dla optymalizacji procesów produkcyjnych i utrzymania ruchu. 

Konserwacja form

Program umożliwia automatyczne zliczanie ilości cykli wykonanych na danej formie podczas pracy maszyn. Po osiągnięciu określonej liczby cykli lub po upływie określonej liczby dni, program automatycznie przypomina o konieczności przeprowadzenia przeglądu formy. To jest bardzo przydatne dla utrzymania form wtryskowych w odpowiednim stanie i zapewnienia ich długotrwałego użytkowania. 

Planowanie Grafiku Pracy dla Pracowników

Nasz program umożliwia precyzyjne zaplanowanie grafiku pracy dla pracowników. Ustalamy konkretną datę, godziny rozpoczęcia i zakończenia zmiany, a także sporządzamy listę pracowników. 

Po zalogowaniu, każdy pracownik ma dostęp do swojego indywidualnego grafiku pracy, dzięki czemu zawsze wie, kiedy powinien być na stanowisku. Co więcej, grafik ten może być zaimportowany do dowolnej aplikacji obsługującej format iCal, takiej jak Google Kalendarz czy Outlook. 

Synchronizacja z Inteligentnymi Zamkami Drzwiowymi

Nasz program ma możliwość integracji z inteligentnymi zamkami drzwiowymi (rekomendujemy rozwiązania firmy ZKTeco). Każdy pracownik, wchodząc lub wychodząc z miejsca pracy, korzysta ze swojej indywidualnej karty, odcisku palca lub kodu PIN. Dzięki temu, program jest w stanie porównać zaplanowany czas rozpoczęcia pracy z rzeczywistą godziną przybycia pracownika. To pozwala na precyzyjne monitorowanie punktualności i dyscypliny czasowej wśród pracowników. 

Raporty

Raport OEE

Raport OEE dostarcza szczegółowych informacji dla określonego zakresu czasu: 
  • Dostępność - procentowy udział czasu, podczas którego maszyna nie doświadczyła nieplanowanego przestoju. 
  • Wydajność - liczba wykonanych cykli w porównaniu do zaplanowanej ilości w danym czasie. 
  • Jakość - liczba poprawnie wyprodukowanych sztuk w stosunku do całkowitej liczby wyprodukowanych sztuk (zarówno poprawnych, jak i odpadów). 
  • OEE – jest to iloczyn dostępności, wydajności i jakości. 
Dane można prezentować zbiorczo, z podziałem na poszczególne maszyny, jak również dla konkretnego zlecenia. To pozwala na dokładną analizę i optymalizację procesów produkcyjnych. 

Raport statusów 


Raport ten umożliwia obserwację, jak długo trwały poszczególne statusy (na przykład, które rodzaje przestojów były najdłuższe). Informacje te są dostępne zarówno w formie tabelarycznej, jak i graficznej. Możemy je analizować sumarycznie, a także z podziałem na poszczególne maszyny (takie jak wtryskarki) oraz formy. To pozwala na dokładną analizę i optymalizację procesów produkcyjnych. 

Raport analizy statusów 


Raport analizy statusów to narzędzie, które umożliwia szczegółowe porównanie czasu trwania różnych statusów. Dzięki temu raportowi, możemy dokładnie przeanalizować, jak długo poszczególne statusy były aktywne w różnych latach. Co więcej, raport ten oferuje rozbicie danych na poszczególne miesiące, co pozwala na jeszcze bardziej szczegółową analizę. Dzięki temu, możemy zrozumieć, jak zmieniają się statusy w ciągu roku i zidentyfikować ewentualne wzorce lub tendencje. 

Kontakt

kontakt@green-code.studio +48 783 769 544

Masz pomysł na projekt? Opowiedz nam o nim!

Adres:
ul. Oleska 264;
42-161 Starokrzepice;
NIP: 5741970332
Green Code Studio jest częścią Interactive Crew